POLLUTED SITES

Inicio » Ponents

Ponents

Anuncios

Manuel Viladevall Solé

 • Organització:

Vicerector de Professorat. Universitat de Barcelona

 • Especialitat de l’àrea de treball: 

Prospecció Geològica

 • Abstract ponència:

Introducció

Josep Anton Domènech

 • Organització:

Dept. Gestió i Sòls Contaminats. Àrea Industrial. Agència de Residus de Catalunya

 • Especialitat de l’àrea de treball: 

La contaminació del sòl d’origen puntual o local, és a dir, la contaminació edàfica procedent de fonts delimitades. Generalment va associada a la mineria, les instal·lacions industrials, els abocadors i altres instal·lacions, tant en funcionament com en desús.

 • Abstract ponència:

La contaminació del sòl d’origen puntual a Catalunya. Situació actual i reptes de futur.

El 15 de juliol de 2013 es celebren els 20 anys de la promulgació de la Llei 6/1993, de residus. Aquesta Llei va ser l’origen de la regulació del concepte d’espai degradat per descàrregues incontrolades i que, entre altres, puguin tenir un impacte negatiu envers el sòl.

Vint anys han representat un avanç tant en la regulació legislativa d’aquest concepte com en el de sòls contaminats, en el coneixement d’aquestes problemàtiques ambientals i en el desenvolupament de tècniques de descontaminació cada cop més selectives i eficaces. Tot lligat a preservar un recurs no renovable.

La xerrada es centrarà en exposar:

–       Marc normatiu i competències.

–       Visió de la problemàtica ambiental de la contaminació del sòl d’origen puntual a Catalunya.

–       Instruments tècnics desenvolupats i coneixements adquirits.

–       Reptes de futur.

Montserrat Font Fabra

 • Organització:

Cap de Servei de Gestió d’Emergències. Subdirecció de Coordinació i Gestió d’Emergències. Direcció General de Protecció Civil

 • Especialitat de l’àrea de treball: 

Protecció Civil

 • Abstract ponència:

Pla d’emergències per episodis de contaminació a l’Ebre aigües avall de l’embassament de Flix.

Més de 700.000 m3 de residus tòxics abocats davant la població de Flix durant tot un segle han generat la necessitat de fer unes tasques de neteja i extracció per tal de garantir la qualitat de les aigües de l’Ebre així com la protecció de la fauna. Aquestes obres de restitució que durà a terme l’empresa ACUAMED tampoc estan exemptes de risc, per tant s’ha elaborat un pla d’emergències per part de protecció civil de la Generalitat. El Pla Procicat per la contaminació de Flix que contempla els avisos als municipis i instal·lacions que poguessin quedar afectades les aigües de l’Ebre i el subministrament amb camió dipòsit d’aigua de boca, en cas que es produís un accident que pogués generar contaminació aigües avall. Tot aquest procés tampoc ha estat lliure de polèmica i discussió, tant pels estudis de quins municipis tenien captació directa o no de l’Ebre, com per les mancances històriques de subministrament d’aigua a molts pobles de Terres d’Ebre i Tarragona, o l’impacta social que tindria sobre l’agricultura o el turisme de la zona un accident d’aquestes característiques, però en definitiva no oblidem que un pla d’emergències no elimina el risc, sinó que pretén reduir-ne les conseqüències.

Beth L. Parker

 • Organització:

Canadian NSERC Senior Industrial Research Chair. University of Guelph

 • Especialitat de l’àrea de treball: 

Director G360 Centre for Applied Groundwater Research, University of Guelph, Ontario, Canada

 • Abstract ponència:

Characteristics of chlorinated solvent plumes in fractured sedimentary rock

Chlorinated solvents are commonly found deep below ground surface and the water table due to high fluid densities and low viscosities compared to water, and travel along preferential pathways in the subsurface such as fractures in rock. Since the 1940’s, these chemicals were used in great abundance in a wide variety of industrial and commercial applications and common operating procedures resulted in unintended leaks or planned disposal to the ground.  Subsurface source zones where DNAPL was initially present in fractures would evolve quickly due to dissolution and diffusion into the porous matrix where contaminant mass storage is also enhanced by sorption in many sedimentary rocks. The evolution (decline) in source zone fluxes over past decades combined with the strong influence of matrix diffusion on plume front retardation relative to the average linear groundwater velocities is due to low fracture porosities even though the number of hydraulically active and connected fractures is large. This conceptual model for chlorinated solvent contaminant behaviour has been the focus of a field research program where new and existing characterization methods have been applied in exceptional spatial and temporal detail to understand and quantify the various processes and their interaction.  After a few decades, nearly all the contaminant mass resides in the low permeability yet porous matrix blocks between the fractures and back diffusion sustains the plume. This means that even very slow rates of degradation (10-20 year half-lives) that are difficult to measure in laboratory studies, can have substantial impacts on the plume attenuation and longevity in fractured porous rock aquifers because of the strong matrix diffusion effects.

Importance of contaminant mass storage and release from lower permeability zones

Although initial concerns around remediating chlorinated organic solvents from the subsurface was centred around finding and removing the immiscible (DNAPL) phase, our field-based research performed at several industrial sites where contamination began decades ago shows that limitations may be primarily due to substantial mass storage and release from low permeability strata due to decades of dissolution of DNAPL and mass transfer by diffusion.  Once the fluxes and concentrations begin to diminish in the source zone, back-diffusion causes persistent contamination in aquifers for decades or longer even if the highest concentration zone, referred to as the “source zone” is completely contained or removed to allow the the plume to flush out of the aquifer.  This strong delay in flushing or plume tailing is a major concern for this class of contaminants because the accepted maximum contaminant levels on a compound by compound basis are generally 5-6  orders of magnitude below the aqueous solubility.  Substantial storage capacity exists in lower permeability strata suspend within aquifers or at the base of aquifers due to large porosity and often due to substantial sorption capacity.  This contaminant mass in low permeability zones can only be adequately characterized by using continuous cores for sediment subsampling, to inform the site conceptual model regarding mass and phase distributions relative to permeability variability.

Enric Queralt Creus

 • Organització:

CUADLL (Director Tècnic)

 • Especialitat de l’àrea de treball: 

Gestió i explotació d’aqüífers

Recàrrega d’aqüífers

Plans de vigilància i control hidrogeològic

 • Abstract ponència:

Recàrrega artificial com a tècnica de millora de la qualitat de les aigües subterrànies.

L’aqüífer del Baix Llobregat com a aqüífer urbà i periurbà i com a aqüífer costaner estan en risc de no assolir el bon estat químic. Les pèrdues de clavegueram, les antigues explotacions d’àrids reomplertes amb materials de dubtosa procedència, el diferencial entre les extraccions i la recàrrega són problemes als que aquest aqüífer ha estat sotmès.

Per a fer el seguiment de totes aquestes pressions s’han potenciat les eines de vigilància i control de l’aqüífer amb una xarxa de control amb més de 170 punts que ens permeten conèixer l’estat de l’aqüífer en tota la seva extensió. Aquesta xarxa està complimentada per subxarxes que segueixen problemàtiques específiques com per exemple la contaminació per organoclorats, amonis, arsènic….

Per a mitigar o invertir l’estat de l’aqüífer, des de fa uns anys s’han emprès diferents accions. Per una banda una millor gestió de les explotacions d’aigua reduint i redistribuint aquestes. Per una altra, una gestió de la recàrrega artificial realitzada amb diferents infraestructures: les basses de recàrrega, la barrera hidràulica, l’escarificat i la injecció profunda.

En aquesta presentació ens centrarem en la recàrrega per basses a Sant Vicenç dels Horts: una tècnica senzilla i barata que permet controlar la qualitat de l’aigua recarregada millorant la qualitat de l’aqüífer a través d’un llit orgànic.

Jesús Fernández Cascán

 • Organització:

Departamento de Ramadería, Pesca y Medio Ambiente de la Diputación General de Aragón.

 • Especialitat de l’àrea de treball: 

Evaluación y planificación en zonas contaminadas.

 • Abstract ponència:

Investigación de la contaminación con fases densas en medios fracturados, el caso de la contaminación por HCH (lindano) en Sabiñánigo (Huesca).

Ferran Ginette

 • Organització:

NOVATERRA MEDIOAMBIENTAL SA

 • Especialitat de l’àrea de treball: 

Investigació emplaçaments contaminats.

Anàlisi de risc.

Recuperació emplaçaments contaminats.

 • Abstract ponència:

Metodologia d’investigació d’emplaçaments contaminats.

La investigació dels emplaçaments potencialment contaminats requereix d’una metodologia sistematitzada per tal d’assolir dades quantitativa i qualitativament suficients que permetin formular un Model Conceptual de l’Emplaçament (MCE) definit com: Una descripció integrada a la que es relaciona tota la informació específica disponible sobre un emplaçament, relativa a la/es font/s de contaminant/s, als mecanismes d’emissió, als medis afectats, als mecanismes de transport del contaminant i al seu comportament mediambiental, i a l’exposició dels receptores.

El Decret 9/2005 no determina cap metodologia d’investigació d’emplaçaments tot i que per l’anàlisi de risc, eina fonamental en la gestió dels sòls contaminats, defineix un contingut mínim que implica la definició d’un MCE.

A l’Estat, només al País Basc s’ha regulat normativament aquesta metodologia així com el contingut mínim dels informes.

Les empreses acreditades per ENAC sota la norma ISO 17020 han de tenir un procediment d’investigació que determini una metodologia sistematitzada.

La majoria d’investigacions d’emplaçaments potencialment contaminats a l’Estat no segueix cap metodologia sistematitzada d’investigació.

Magdalena Grifoll 

 • Organització:

Professora Titular. Departament de Microbiologia. Universitat de Barcelona

 • Especialitat de l’àrea de treball: 

Processos de degradació bacteriana d’hidrocarburs en el medi ambient i la seva aplicació a tecnologies de bioremediació. Especial ènfasi en processos cometabòlits implicats en la degradació d’hidrocarburs aromàtics policíclics.

 • Abstract ponència:

Biodegradació microbiana d’hidrocarburs i bioremediació

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: